PIXELKY.SK

Licencie

K svojím fotografiám môžete prideliť tieto licencie:

Neuvedené - kontaktovať autora:
Autor k svojej fotke  nepridelil žiadnu licenciu.Kontaktujte cez tlačidlo Poslať správu.
Komerčná licencia:
je určená na komerčné, osobné a vzdelávacie účely. 
 
Fotografiu nemôžete predávať, licencovať, sublicencovať, prenajímať, prevádzať ani distribuovať ani nijako inak upravovať.
Nemôžete si nárokovať na vlastníctvo tejto fotografie.
Autor môže požadovať finačný príspevok.
Ak získaté písomný súhlas od fotografa  môže sa z vyššie uvedených podmienok upustiť.
 
Nekomerčná licencia:
je určená na nekomerčné, osobné a vzdelávacie účely.
Za týchto podmienok:
Fotografiu nemôžete predávať, licencovať, sublicencovať, prenajímať, prevádzať ani distribuovať ani nijako inak upravovať.
Nemôžete si nárokovať na vlastníctvo tejto fotografie.
Ak získaté písomný súhlas od fotografa  môže sa z vyššie uvedených podmienok upustiť.


Creative Commons CC0:
Ak fotograf udelí túto licenciu k svojej fotografie, tak sa fotka stáva voľným dielom tým, že sa vzdala všetkých svojich práv na dielo po celom svete podľa autorského zákona, vrátane všetkých súvisiacich a príbuzných práv, v rozsahu povolenom zákonom.
 
Môžete kopírovať, upravovať, distribuovať a vykonávať zmeny, a to aj na osobné, vzdelávacie a obchodné účely, všetko bez vyžiadania súhlasu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aké fotografie nemôžem nahrávať?

- je zakazané  zobrazovať pornografické fotky dospelých aj neplnoletých
- je zakazané nahrávať fotky , v ktorých budú neplnoleté osoby vo vyzývavých polohách, polonahé alebo nahé a  tieto fotky  budú automaticky vymazané - poprípade nahlesené na polícií
- Nepoužívajte obrázky s identifikovateľnými značkami na vytvorenie zavádzajúceho spojenia s produktom alebo službou
-
je zakazané nahrávať fotky so zakazanými ( štátnymi či duchovnými) symbolmi
-
je zakazané nahrávať fotky vyzyvajúce k násilu, propagoavniu drog, sebapoškodzovaniu,dávať návody na samovraždy
- je zakázané dávať fotky, ktoré zosmiešňujú akékoľvek náboženstvo, rasu  iné národy

- je zakázané nahrávať fotky,ktoré zosmiešňujú, ponižujú alebo iným spôsobom,  porušujú práva
osôb na fotkáchsk ru de en hu cz pl fr